KSR-PMI Unit UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

KSR-PMI Unit UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Berbakti Kepada Orang tua adalah Kunci Kesuksesan


Berbakti Kepada Orang tua adalah Kunci Kesuksesan
Karya: Fiki Nabila Zain (Kelor)
Rasulullah SAW ditanya tentang peran kedua orang tua. Beliau lalu menjawab,
“Mereka adalah (yang menyebabkan) Surgamu atau Nerakamu” (HR.Ibnu Majah).
“Apabila seseorang meninggalkan doa bagi kedua orang tuanya maka akan terputus rezekinya” (HR. Ad-Dailami).
“Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua” (HR Bukhari).
Ibnu Mas’ud berkata, “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah. Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, “Mendirikan shalat pada waktunya”. Aku bertanya kepada Rasulullah, “kemudian apa?” jawab beliau, “berbakti kepada orang tua”, lanjut beliau. Aku bertanya lagi “kemudian?”, beliau menjawab “Jihad di jalan Allah” (HR Bukhari)
“Sungguh merugi, sungguh merugi dan sungguh merugi orang yang masih memiliki kedua orang tua yang sudah renta atau salah seorang dari keduanya kemudian hal itu tidak dapat memasukkan ia ke dalam Jannah” (HR Muslim)
“Orang tua adalah bagian tengah pintu Jannah jika engkau mau menyia-nyiakannya, jika tidak maka jagalah pintu itu” (HR At-Tirmidzi) dan berkata: “Hadis Sohih” (disohihkan oleh al-bany)
Dalam salah satu riwayat, bahwa ibnu Abbas pernah didatangi oleh salah seorang dan ditanya: “saya pernah meminang seorang wanita lalu ia menolak menikah denganku. Kemudian ada orang lain meminangnya lalu ia mau menikah dengannya. Kemudian aku menerkamnya dan membunuhnya. Apakah ada taubat bagi saya?” ibnu Abbas bertanya, “apakah ibumu masih ada?”. Ia menjawab, “tidak!”. Ibnu Abbas berkata, “bertaubatlah kepada Allah SWT dan mendekatkan dirilah kepada Allah semampumu” lalu saya berlalu. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepadaku, “kenapa tadi aku bertanya kepadanya, apakah ibumu masih hidup?, ia menerangkan “saya tidak tahu satu amalanpun yang lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT selain berbakti kepada kedua orang tua” (HR Bukhari).

Share this post

More To Explore

BARA PAMERA

BARA PAMERA XVI

BARA PAMERA XVI KSR-PMI UNIT UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Bakti dan Silaturrahmi (Bara Pamera)