KSR-PMI Unit UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

KSR-PMI Unit UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pelindung                   : Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Ketua PMI Kota Malang
Penasehat                   : Pembantu Rektor III UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Pembina                     : Fathul Lubabin Nuqul, M.Si
Pelatih                        : Ahmad Sya’roni,  S.Si
                                      Syahri Mu’min, S.Kom
Dewan Penasehat      : Bustanul Arifin,  S.Pd
Puji Indrawati,  S.Pd.I
                                      Aprilia Nurul Mufidah, S.Psi
                                      Agus Junaidi S.Pd.I
                                      Zainal Abidin S.Si
Ketua                          : Siti Jail Ghufiroh
Wakil Ketua              : Adi Yusfi Malik
Sekretaris                   : Ika Retma Wardani
Bendahara                 : Dini Tania Hanawati
BIDANG-BIDANG
Bidang Pendidikan dan Ketenagaan
(DIKTEN)
M. Hamid Habibi  (Co)
Rendra Bagti Nugraha
Lailatul Maghfirah
Siti Andriawati
Wilda Rihlasyita
Risya Umami
Bidang Penelitian dan Pengembangan
(LITBANG)
Uun Khoriuntari (Co)
Nuril Laili Safitri
Fine Iwanah
Watik Surachman
M. Tri Santoso
Siti Mahfudhotin
Bidang Rumah Tangga
(RUTANG)
Nurul Istiqomah (Co)
Ika Zulfa
Ziadatur Rofi’ah
Nova Rusdiana
Imam Danarto
Gilang Triyono
Bidang Hubungan Masyarakat
(HUMAS)
M. Qori’ Fajar Buana (Co)
Nurfiasari
Umi Mufidatul Laili
Zeni Murtafiati
Nur Lailatul Maghfiroh
Fina Marliana
Bidang KESEHATAN
Sri Winarti  (Co)
Waziratul Afifah
Ana Maulida
Sisi Anshori
Moh. Rosit
Anjarwati Resti
Bidang Sosial Keagamaan
(SOSIAG)
Nur Hidayah  (Co)
Nurul Farida Fachtarina
Siswati
Siti Robiyah
Abdul Hadi Al-Muhdor
Posted by

Share this post

More To Explore

BARA PAMERA

BARA PAMERA XVI

BARA PAMERA XVI KSR-PMI UNIT UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Bakti dan Silaturrahmi (Bara Pamera)