KSR-PMI Unit UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

KSR-PMI Unit UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

1.     SMAN 1 gondang legi A
2.     SMAN 1 glenmore banyuwangi
3.     SMAN 3 ponorogo
4.     SMAN 1 Talun B
5.     MAN Kota Blitar
6.     SMAN 5 malang B
7.     MAN 1 Gondang Legi
8.     SMAN 1 Kepanjen B
9.     MA Khoiruddin gondanglegi
10.    SMAN 1 Sekaran
11.    SMAN 1 Gondanglegi B
12.    SMAN 1 ponorogo
13.    SMAN 1 Situbondo
14.    SMKN 1 blitar
15.    SMAN 9 Malang
16.    SMAN 1 Malang B
17.    SMAN 1 sumber pucung B
18.    SMAN 5 Malang A
19.    SMKN 1 Wonorejo pasuruan
20.    SMAN 1 kepanjen A
21.    SMK Ahmad Yani Jabung
22.    MAN 1 Malang
23.    SMK Muhammadiyah kepanjen
24.    SMAN 8 malang
25.    SMA Islam Kepanjen
26.    SMKN 2 Malang
27.    MAN Sintang KALBAR
28.    SMAN 1 Sumber pucung A
29.    SMK NU Sunan Ampel Poncokusumo
30.    SMAN 1 Malang A
31.    SMAN 1 Talun A
32.    SMAN 2 Malang

SEMANGAT…!!! SEMOGA SUKSES…!!!

Posted by

Share this post

More To Explore

BARA PAMERA

BARA PAMERA XVI

BARA PAMERA XVI KSR-PMI UNIT UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Bakti dan Silaturrahmi (Bara Pamera)