Khairun Annas Anfahum Lin Annas

GALLERY

PENGURUS 2020

KSR PMI UNIT UIN MALANG

KETUA UMUM

NAMA : ELY RAMADANTI

JURUSAN : AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH

NIA : 17260893-HKI

WAKIL KETUA UMUM

NAMA : HAMIDAH NUR AINI MUSLIM

JURUSAN : FARMASI

NIA : 17260901-FAR

SEKRETARIS UMUM

NAMA : WAHYU NURLAILI

JURUSAN : MATEMATIKA

NIA : 17260908-MTK

BENDAHARA UMUM

NAMA : EVA DWI MAYASARI

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

NIA : 17260891-HBS

CO LITBANG

NAMA : PUTRI VITA NADIA

JURUSAN : AKUNTANSI

NIA : 18270927-EA

CO HUMAS

NAMA : FARIDAH MINHATUN BAHIJAH

JURUSAN : PSIKOLOGI

NIA : 18270933-PSI

CO DIKTEN

NAMA : ADI SUCIPTO

JURUSAN : PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI

NIA : 18270924-PPSI

CO KESEHATAN

NAMA : SHALSABILA AZ ZAHRA

JURUSAN : MATEMATIKA

NIA : 18270940-MTK

CO RUTANG

NAMA : LU’LUUN NURUL IZZAH

JURUSAN : PSIKOLOGI

NIA : 18270936-PSI

CO SOSIAG

NAMA : DHEA FIRSTY AL FARABI

JURUSAN : PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

NIA : 18270935-PIPS

CONTACT US

HP :
081227026144

Email :
admin@ksrpmiunituinmalang.or.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jl. Gajayana 50 Malang (Gedung Jendral H. M Soeharto / Sport Center lantai 1)